Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13217PG
 • SVD13211CGB
 • SVD13211CG
 • SVD13217PT
 • SVD13216PW
 • SVD13212SH
 • SVD13218PG
 • SVD13215CG
 • SVD13211SA
 • SVD13211CGW
 • SVD13213SG
 • SVD13211CW
 • SVD13211SF
 • SVD13211SN
 • SVD13218PGB
 • SVD13211SG
 • SVD13213ST
 • SVD13217PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Front-Facing Camera Driver (Realtek) thành phiên bản 20130830 và sẽ giải quyết hiện tượng:

 

-Ứng dụng Desktop không thể dùng camera trước sau khi cập nhật Hệ Điều Hành.

Tải về:
Front-Facing Camera Driver (Realtek) phiên bản 20130830
Tập tin: EP0000600851.exe
Kích thước: 2.58 MB (2702400 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Front-Facing Camera Driver (Realtek) phiên bản 20130830

Phiên bản

 • 20130830

Kích thước

 • 2.58 MB

Ngày phát hành

 • 2013-10-28

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600851.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\Drivers\EXE\Front-Facing Camera Reg Patch\version.txt
2. Phiên bản là 20130830.