Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Control Center lên phiên bản 6.3.4~6.0.17 và sẽ khắc phục:

- Vấn đề sạc USB.

Tải về:
VAIO Control Center Update version 6.3.4~6.0.17
Tên tập tin: EP0000600849.exe
Kích thước tập tin: 18.12 MB (18996488 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 6.3.4~6.0.17

Phiên bản

  • 6.3.4~6.0.17

Kích thước

  • 18.12 MB

Ngày phát hành

  • 2013-09-24

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo sau).
2. Vào thư mục chứa tập tn và nhấp đúp chuột vào EP0000600849.exe.
3. Thực hiện theo úướng dẫn trên màn hình.
4. Khỏi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.