Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 6.3.3.09050/6.2.9.09040

Phiên bản

  • 6.3.3.09050/6.2.9.09040

Kích thước

  • 16.13 MB

Ngày phát hành

  • 2013-09-23

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo sau).
2. Vào thư mục chứa tập tn và nhấp đúp chuột vào EP0000600845.exe.
3. Thực hiện theo úướng dẫn trên màn hình.
4. Khỏi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles%\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. Phiên bản là:
       Đối với SVT1121: 6.3.3.09050
       Đối với SVD1321: 6.2.9.09040