Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Bluetooth Driver (Intel) lên phiên bản 3.1.1306.0354-2 :

 

- Nút chuyển đổi Bluetooth On/Off bị vô hiệu tại một số ngôn ngữ hệ điều hành.

 

Tải về:
Bluetooth Driver (Intel) Update version 3.1.1306.0354-2
Tên tập tin: EP0000600816.exe
Kích thước tập tin: 30.73 MB (32214120 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Bluetooth Driver (Intel) phiên bản 3.1.1306.0354-2

Phiên bản

  • 3.1.1306.0354-2

Kích thước

  • 30.73 MB

Ngày phát hành

  • 2013-09-20

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Vui lòng lưu ý thư mục để tham khảo sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600816.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{302600C1-6BDF-4FD1-1306-148929CC1385}\DisplayVersion
3. Phiên bản là 3.1.1306.0354.