Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • SVT21215STB
  • SVT21216CGB
  • SVT21215SGB
  • SVT21215CGB

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO User Guide lên phiên bản 1.00.133.02

Tải về:
VAIO User Guide Update version 1.00.133.02
Tên tập tin: EP0000600859.exe
Kích thước tập tin: 5.32 MB (5569568 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO User Guide Update version 1.00.133.02

Phiên bản

  • 1.00.133.02

Kích thước

  • 5.32 MB

Ngày phát hành

  • 2013-09-20

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Vui lòng lưu ý thư mục để tham khảo sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600859.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramData\Sony Corporation\VAIO Care\Localsite\VAIO User Guide\AP\version.txt
2. Phiên bản là 1.00.133.02AP09020.