Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Battery Calibration Diagnostic lên phiên bản 1.0.0.201307310 và sẽ thêm vào:

- Chức năng Battery Calibration Diagnostic trong VAIO Care

Tải về:
Battery Calibration Diagnostic Update version 1.0.0.201307310
Tên tập tin: EP0000600848.exe
Kích thước tập tin: 1.21 MB (2423632 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Battery Calibration Diagnostic phiên bản 1.0.0.201307310

Phiên bản

  • 1.0.0.201307310

Kích thước

  • 2.4 MB

Ngày phát hành

  • 2013-09-20

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Vui lòng lưu ý thư mục để tham khảo sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600848.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\Battery Calibration Diagnostic\version
3. Phiên bản là 1.0.0.201307310.