Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Care Recovery lên phiên bản 1.0.2.08010 và:

- Tách chức năng "Reinstall applications and drivers" và " Create Recovery Media" từ VAIO Care.

Tải về:
VAIO Care Recovery Update version 1.0.2.08010
Tên tập tin: EP0000307234.msi
Kích thước tập tin: 30.7 MB (32,235,520 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Care Recovery phiên bản 1.0.2.08010

Phiên bản

  • 1.0.2.08010

Kích thước

  • 30.0MB

Ngày phát hành

  • 2013-09-20

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Vui lòng lưu ý thư mục để tham khảo sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000307234.msi.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Lưu ý quan trọng:

Bản vá lỗi này phải được cài đặt cùng lúc với VAIO Care Update version 8.3.

Quá trình nâng cấp:
1.VAIO Care 8.0 > VAIO Care 8.1 > VAIO Care 8.2 > VAIO Care 8.3 > VAIO Care Recovery 1.0.2
2.VAIO Care 8.0 > VAIO Care 8.2 > VAIO Care 8.3 > VAIO Care Recovery 1.0.2
3.VAIO Care 8.1 > VAIO Care 8.2 > VAIO Care 8.3 > VAIO Care Recovery 1.0.2
4.VAIO Care 8.0 > VAIO Care 8.3 > VAIO Care Recovery 1.0.2
5.VAIO Care 8.1 > VAIO Care 8.3 > VAIO Care Recovery 1.0.2
6.VAIO Care 8.2 > VAIO Care 8.3 > VAIO Care Recovery 1.0.2


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Care Recovery\Version.txt
2. Phiên bản là 1.0.2.08010.