Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Care lên phiên bản 8.3.0.08220 và:

- Hỗ trợ Windows 8.1
- Thêm vào chức năng Battery Capacity Calibration

- Thêm vào chức năng  Solution Center

- Thêm vào Safety Information

 

Tải về:
VAIO Care Update version 8.3.0.08220
Tên tập tin: EP0000307225.exe
Kích thước tập tin: 145 MB (152,829,952 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Care phiên bản 8.3.0.08220

Phiên bản

  • 8.3.0.08220

Kích thước

  • 145.0MB

Ngày phát hành

  • 2013-09-20

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Vui lòng lưu ý thư mục để tham khảo sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000307225.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

Lưu ý quan trọng:

Những bản vá lỗi sau đây phải được cài đặt cùng lúc (dòng máy tương thích):

- VAIO Care Recovery Update phiên bản 1.0.2.08010
- Battery Calibration Diagnostic Update phiên bản 1.0.0.201307310

Quá trình nâng cấp:
1. VAIO Care 8.0 > VAIO Care 8.1 > VAIO Care 8.2 > VAIO Care 8.3
2. VAIO Care 8.0 > VAIO Care 8.2 > VAIO Care 8.3
3. VAIO Care 8.1 > VAIO Care 8.2 > VAIO Care 8.3
4. VAIO Care 8.0(Win8UG) > VAIO Care 8.1 > VAIO Care 8.2 > VAIO Care 8.3
5. VAIO Care 8.0(Win8UG) > VAIO Care 8.2 > VAIO Care 8.3
6. VAIO Care 8.0 > VAIO Care 8.3
7. VAIO Care 8.1 > VAIO Care 8.3
8. VAIO Care 8.2 > VAIO Care 8.3
9. VAIO Care 8.0(Win8UG) > VAIO Care 8.1 > VAIO Care 8.3
10.VAIO Care 8.0(Win8UG) > VAIO Care 8.3


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Care\Version.txt
2. Phiên bản là 8.3.0.08220.