Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật CyberLink PowerDVD lên phiên bản 9.0.6426.52 và:

- Cải thiện khả năng tương thích Blu-Ray Title.
- Khắc phục vấn đề khi thay đổi màn hình từ cửa sổ PowerDVD sang chế độ toàn màn hình khi độ phân giải được thiết lập là 800x600 hoặc thấp hơn.

Tải về:
CyberLink PowerDVD Integrated Updater version 9.0.6426.52
Tên tập tin: EP0000600804.exe
Kích thước tập tin: 128.48 MB (134714432 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật CyberLink PowerDVD Integrated phiên bản 9.0.6426.52

Phiên bản

  • 9.0.6426.52

Kích thước

  • 128.48 MB

Ngày phát hành

  • 2013-09-10

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download ( vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600804.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CyberLink\PowerDVD9\CLVer
3. Phiên bản là 9.0.6426.52.