Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Wireless LAN (Intel) Registry lên phiên bản 1.1 và sẽ khắc phục:

- Khi máy tính ở chế độ Sleep Mode, Wireless Access point (điểm truy cập không dây) sẽ gởi chuỗi mã khóa và máy tính sẽ tiếp tục ở chế độ ON.

 

Tải về:
Wireless LAN (Intel) Registry Patch Update version 1.1
Tên tập tin: EP0000600839.exe
Kích thước tập tin: 2.32 MB (2427896 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật bản vá lỗi Wireless LAN (Intel) Registry phiên bản 1.1

Phiên bản

  • 1.1

Kích thước

  • 2.32 MB

Ngày phát hành

  • 2013-09-05

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600839.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi hoàn tất cài đặt, vui lòng khởi động lại máy.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\Drivers\EXE\WLAN Registry\version.txt
2. Phiên bản là 1.1.