Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Bluetooth Driver (Atheros) lên phiên bản 8.0.0.228 và sẽ khắc phục:

- Âm thanh bị tắt trong khi phát lại video trên Youtube khi kết nối với Loa Bluetooth Sony SRS-BTX300.

Tải về:
Bluetooth Driver (Atheros) Update version 8.0.0.228
Tên tập tin: EP0000600815.exe
Kích thước tập tin: 187.15 MB (196233800 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Bluetooth Driver (Atheros) phiên bản 8.0.0.228

Phiên bản

  • 8.0.0.228

Kích thước

  • 187.15 MB

Ngày phát hành

  • 2013-09-05

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600815.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi hoàn tất cài đặt, vui lòng khởi động lại máy.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào c:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtTray.exe
2. Phiên bản là 8.0.0.228.