Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Personalization Manager lên phiên bản 4.2.4.07160 và:

- Một số thay đổi đối với Gracenote SDK.

Tải về:
VAIO Personalization Manager Update version 4.2.4.07160
Tên tập tin: EP0000303879.msi
Kích thước tập tin: 29.0 MB (30,486,528 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Personalization Manager phiên bản 4.2.4.07160

Phiên bản

  • 4.2.4.07160

Kích thước

  • 29.0MB

Ngày phát hành

  • 2013-09-05

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000303879.msi.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Sau khi hoàn tất cài đặt, vui lòng khởi động lại máy.


Kiêm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Personalization Manager\Version.txt
2. Phiên bản là 4.2.4.07160.