Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Movie Creator thành phiên bản 4.2.00.07040 và sẽ khắc phục các lỗi sau:

- Thực hiện các chức năng mới khi VAIO Movie Creator được mở bằng VAIO Tabletop và phân tích các tập tin được gửi từ nó.
- Sửa chữa  vấn đề lỗi khi tải lên tập tin đến máy chủ.
- Sửa chữa vấn đề hình ảnh từ ứng dụng Microsoft Camera Application khi xuất ra tâp tin Mp4, hình ảnh đã được pha trộn với một số hình vuông màu xanh lá cây bất thường khi hiển thị.
- Sửa chữa vấn đề bất ngờ xuất hiện dải màu phân cấp trong hình nền của giao diện người dùng khi Panel Self Refresh (PSR) được bật.

Tải về:
Cập nhật VAIO Movie Creator phiên bản 4.2.00.07040
Tên tập tin: EP0000600801.exe
Kích thước: 13.2 MB (14345688 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Movie Creator phiên bản 4.2.00.07040

Phiên bản

  • 4.2.00.07040

Kích thước

  • 13.7 MB

Ngày phát hành

  • 2013-08-23

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về.
3. Nhấp đúp vào EP0000600801.exe để cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Program Files(x86)\Sony\VAIO Creations\VAIO Movie Creator\version.txt
2. Phiên bản là 4.2.00.07040.