Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Pointing Driver (Synaptics) lên phiên bản 17.0.2.4 và:

- Chức năng Three-finger được mặc định là vô hiệu hóa. Người dùng không thể kích hoạt chức năng này tại Touchpad Settings.

Tải về:
Pointing Driver (Synaptics) Update version 17.0.2.4
Tên tập tin: EP0000600811.exe
Kích thước tập tin: 125.9 MB (131943832 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Pointing Driver (Synaptics) phiên bản 17.0.2.4

Phiên bản

  • 17.0.2.4

Kích thước

  • 130.0 MB

Ngày phát hành

  • 2013-07-30

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vàoEP0000600811.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys
2. Phiên bản là 17.0.2.4.