Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Smart Network lên phiên bản 3.14.1.07010 và sẽ khắc phục:

- Lỗi truy cập Sony URL.

Tải về:
VAIO Smart Network Update version 3.14.1.07010
Tên tập tin: EP0000600806.exe
Kích thước tập tin: 53.63 MB (56234904 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Smart Network phiên bản 3.14.1.07010

Phiên bản

  • 3.14.1.07010

Kích thước

  • 53.63 MB

Ngày phát hành

  • 2013-07-30

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600806.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Smart Network\Version.txt
2. Phiên bản là 3.14.1.07010.