Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD11215CHB
 • SVD11213CN
 • SVD11215CN
 • SVD11216PGB
 • SVD11215CAB
 • SVD11216PG
 • SVD11215CH
 • SVD11215CV
 • SVD11215CA
 • SVD11215CG
 • SVD11215CVB
 • SVD11213CNB
 • SVD11215CNB
 • SVD11215CGB
 • SVD11215CWB
 • SVD11216PA
 • SVD11216PAB
 • SVD11215CW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) lên phiên bản 9.17.10.2932 và khắc phục hiện tượng sau:

-Lỗi BSOD (Màn hình xanh).

Tải về:
Graphics Driver (Intel) Update version 9.17.10.2932
Tên tập tin: EP0000600808.exe
Kích thước tập tin: 99.26 MB (104077336 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Graphics Driver (Intel) phiên bản 9.17.10.2932

Phiên bản

 • 9.17.10.2932

Kích thước

 • 99.26 MB

Ngày phát hành

 • 2013-07-13

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo)

2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600808.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\igdkmd64.sys
2. Phiên bản là 9.17.10.2932.