Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật NFC Driver (Intel) lên phiên bản 1.1.1.2 và sẽ khắc phục hiện tượng:

- Khả năng kết nối giữa VAIO và Xperia.

Tải về:
NFC Driver (Intel) Update version 1.1.1.2
Tên tập tin: EP0000600805.exe
Kích thước tập tin: 12.8 MB (13383992 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật NFC Driver (Intel) phiên bản 1.1.1.2

Phiên bản

  • 1.1.1.2

Kích thước

  • 12.0 MB

Ngày phát hành

  • 2013-07-13

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chưa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600805.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\UMDF\NFCDRe64.dll
2. Phiên bản là 1.1.1.2.