Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVE14A15FA
 • SVE14A16FG
 • SVE14A15FN
 • SVE14A15FGB
 • SVE14A16FN
 • SVE14A15FH
 • SVE14A15FG
 • SVE14A16FGS
 • SVE14A15FF
 • SVE14A16FA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (AMD) lên phiên bản 12.104.0.0 và sẽ khắc phục hiện tượng sau:

- Lỗi trình điều khiển AMD Graphics.

Tải về:
Graphics Driver (AMD) Update version 12.104.0.0 for Windows 8 Upgrade
Tên tập tin: EP0000600803.exe
Kích thước tập tin: 238.09 MB (249645192 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Graphics Driver (AMD) phiên bản 12.104.0.0 for Windows 8 Upgrade

Phiên bản

 • 12.104.0.0

Kích thước

 • 238.09 MB

Ngày phát hành

 • 2013-07-13

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chưa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600803.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra tập tin:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\DriverVersion
3. Phiên bản là 12.104.0.0.