Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Escalation Page Copy Tool lên phiên bản 2.0.0.201303140 và khắc phục hiện tượng sau:

- Cập nhật thông tin liên hệ của Windows Help and Support.
- Cập nhật giao diện thanh bên củaVAIO care.

Tải về:
VAIO Escalation Page Copy Tool Updater version 2.0.0.201303140
Tên tập tin: EP0000600796.exe
Kích thước tập tin: 2.5 MB (2617504 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Escalation Page Copy Tool phiên bản 2.0.0.201303140

Phiên bản

  • 2.0.0.201303140

Kích thước

  • 2.5 MB

Ngày phát hành

  • 2013-07-10

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chưa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600796.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\VAIO Escalation Page Copy Tool\version
3. Phiên bản là 2.0.0.201303140.