Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (AMD) thành phiên bản 8.982.10.8000 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Lỗi ứng dụng Windows Video và treo hệ thống khi phát lại tập tin video định dạng AVI/MPEG-4.

Tải về:
Graphics Driver (AMD) Update version 8.982.10.8000
Tên tập tin: EP0000600795.exe
Kích thước: 126.76 MB (132908728 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Graphics Driver (AMD) phiên bản 8.982.10.8000

Phiên bản

  • 8.982.10.8000

Kích thước

  • 126.76 MB

Ngày phát hành

  • 2013-07-10

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chưa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600795.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

 


Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\DriverVersion
3. Phiên bản là 8.982.10.8000.