Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (AMD) lên phiên bản 8.982.10.8000 và khắc phục hiện tượng sau:

- Ứng dụng Windows 8 Video ngưng hoạt động khi thanh tiến trình kéo về trước hoặc tua lại quá nhanh.

Tải về:
Graphics Driver (AMD) Update version 8.982.10.8000
Tên tập tin: EP0000600794.exe
Kích thước tập tin: 198.84 MB (208488984 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Graphics Driver (AMD) phiên bản 8.982.10.8000

Phiên bản

  • 8.982.10.8000

Kích thước

  • 198.84 MB

Ngày phát hành

  • 2013-07-09

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục này để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600794.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATI Technologies\Install\Packages\W-06-0001-000-001-001-001-00-00\ProductVersion
3. Phiên bản là 8.982.10.8000.