Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Xperia Link lên phiên bản 1.1.1.03270

Tải về:
Xperia Link Update version 1.1.1.03270
Tên tập tin: EP0000600740.exe
Kích thước tập tin: 9.83 MB (11468712 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Xperia Link phiên bản 1.1.1.03270

Phiên bản

  • 1.1.1.03270

Kích thước

  • 11 MB

Ngày phát hành

  • 2013-06-21

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download(Vui lòng lưu ý thư mục này để tiệ tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600740.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\Xperia Link\Version.txt
2. Phiên bản là 1.1.1.03270.