Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (AMD) lên phiên bản 12.103.0.0 9.17.10.3040 và khắc phục phục hiện tượng sau:

- Xem trước trên cửa sổ thiết lập màu sắc rong Catalyst Control Centre là màu đen.
- Phát lại hình ảnh của PlayMemories Home trong chế độ hiệu suất cao là màu đen.
- Ký hiệu Trình điều khiển đồ họa không đúng.
- Ứng dụng Netflix gây ra lỗi.
- Khi chơi trò chơi máy tính, màn hình đôi khi nhấp nháy.

Tải về:
Graphics Driver (AMD) Update version 12.103.0.0 9.17.10.3040
Tên tập tin: EP0000299201.exe
Kích thước tập tin: 236 MB (248,197,120 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Graphics Driver (AMD) phiên bản 12.103.0.0 9.17.10.3040

Phiên bản

  • 12.103.0.0 9.17.10.3040

Kích thước

  • 248.0MB

Ngày phát hành

  • 2013-06-08

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000299201.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\DriverVersion
3. Phiên bản là 12.103.0.0.