Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Control Center lên phiên bản 6.2.2.05100 và:

- Khắc phục các vấn đề truy cập vào một số URL Sony để giảm truy cập vào máy chủ.

Tải về:
VAIO Control Center Update version 6.2.2.05100
Tên tập tin: EP0000600741.exe
Kích thước tập tin: 17.88 MB (18744784 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 6.2.2.05100

Phiên bản

  • 6.2.2.05100

Kích thước

  • 17.88 MB

Ngày phát hành

  • 2013-07-01

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600741.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. Phiên bản là:

   6.0 > 6.0.12.05100
   6.1 > 6.1.5.05100
   6.2 > 6.2.2.05100