Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD11215CHB
 • SVD11213CN
 • SVD11215CN
 • SVD11216PGB
 • SVD11215CAB
 • SVD11216PG
 • SVD11215CH
 • SVD11215CV
 • SVD11215CA
 • SVD11215CG
 • SVD11215CVB
 • SVD11213CNB
 • SVD11215CNB
 • SVD11215CGB
 • SVD11215CWB
 • SVD11216PA
 • SVD11216PAB
 • SVD11215CW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật Front Camera FW(Ricoh) lên phiên bản 1017.20130520 và khắc phục hiện tượng sau:

- Hình ảnh xem trước bị hỏng khi đang xem đúng chủ thể.

Tải về:
Front Camera FW(Ricoh) Update version 1017.20130520
Tên tập tin: EP0000600770.exe
Kích thước tập tin: 1.30 MB (2521704 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Front Camera FW(Ricoh) phiên bản 1017.20130520

Phiên bản

 • 1017.20130520

Kích thước

 • 2.5 MB

Ngày phát hành

 • 2013-05-28

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục này để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600770.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào Device Manager > Imaging Device > Right Click USB2.0 Front Camera > Properties > Details
2. Phiên bản HW ID là 1017.