Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ227GG
 • SVZ13115GG
 • VPCZ227GA
 • VPCZ217GA
 • VPCZ228GG
 • VPCZ217GG
 • SVZ13116GA
 • SVZ13116GG
 • VPCZ226GW
 • VPCZ226GG
 • VPCZ217GW
 • VPCZ217GH
 • VPCZ227GW
 • SVZ13113GA
 • SVZ13115GN
 • SVZ13115GW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (AMD) lên phiên bản 9.12.5.0

- Trình điều khiển dành cho nâng cấp Windows 8 hỗ trợ Rook.

Tải về:
Graphics Driver (AMD) Update version 9.12.5.0 for Windows 8 Upgrade
Tên tập tin: EP0000600763.exe
Kích thước tập tin: 427.89 MB (448675088 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Graphics Driver (AMD) Update version 9.12.5.0 for Windows 8 Upgrade

Phiên bản

 • 9.12.5.0

Kích thước

 • 427.89 MB

Ngày phát hành

 • 2013-05-28

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục này để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào EP0000600763.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

Lưu ý quan trọng:
Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 6.0.10.03120 cần được cài đặt cùng với bản vá lỗi này.

Các bước cài đặt:
1. Kết nối Rook.
2. Gỡ cài đặt AMD Catalyst Install Manager từ Control Panel
  a. Chọn AMD Catalyst Install Manager và nhấp Change
  b. Nhấp Next
  c. Chọn Express Uninstall ALL AMD Software và nhấp Next
  d. Nhấp OK
  e. Nhấp Yes nếu cửa sổ User Account Control được hiển thị
  f. Nhấp Remove tại cửa sổ Remove the Program
  g. Nhấp Yes nếu cửa sổ User Account Control xuất hiện
  h. Nhấp Finish
3. Khởi động lại máy
4. Cài đặt driver mới
  a. Chạy EP0000600763
  b. Nhấp Yes nếu cửa sổ User Account Control được hiện thị
  c. Xác nhận ngôn ngữ và nhấp Next
  d. Nhấp Install
  e. Chọn Express và nhấp Next
  f.  Xác nhận End User License Agreement và nhấp Accept
  g. Nhấp Yes if the Specify folder to install to. dialog appears
  h. Nhấp Install tại cửa sổ Windows Security
  i.  Nhấp Finish
5. Khởi động lại máy


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\DriverVersion
3. Phiên bản là 9.12.5.0.