Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ227GG
 • SVZ13115GG
 • VPCZ227GA
 • VPCZ217GA
 • VPCZ228GG
 • VPCZ217GG
 • SVZ13116GA
 • SVZ13116GG
 • VPCZ226GW
 • VPCZ226GG
 • VPCZ217GW
 • VPCZ217GH
 • VPCZ227GW
 • SVZ13113GA
 • SVZ13115GN
 • SVZ13115GW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Control Center lên phiên bản 6.0.10.03120 và;

- Loại bỏ một số hộp thoại trên VAIO Contol Center khi thiết lập đồ họa và hiển thị của máy tính.

Tải về:
VAIO Control Center Update version 6.0.10.03120
Tên tập tin: EP0000600721.exe
Kích thước tập tin: 5.13 MB (5376264 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 6.0.10.03120

Phiên bản

 • 6.0.10.03120

Kích thước

 • 5.13 MB

Ngày phát hành

 • 2013-05-24

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đôi chuột vào EP0000600721.exe.
3. Thục hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. Phiên bản là 6.0.10.03120.