Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Pointing Driver (Synaptics) thành phiên bản 16.2.16.3:

 

- Mặc định vô hiệu hóa "MutiFinger Gestures/Rotating" để tránh  hoạt động quay không mong muốn. có thể kích hoạt lại bởi cài đặt của người dùng.

 

Tải về:
Pointing Driver (Synaptics) Update version 16.2.16.3
Tên tập tin: EP0000295835.exe
Kích thước: 116 MB (122,380,288 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Pointing Driver (Synaptics) phiên bản 16.2.16.3

Phiên bản

  • 16.2.16.3

Kích thước

  • 122.0MB

Ngày phát hành

  • 2013-05-13

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000295835.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\SynTP.sys
2. Phiên bản là 16.2.16.3.