Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) thành phiên bản 9.17.10.2932 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Ứng dụng Camera trong Menu Start không thể ghi video khi bật chức năng "Video Stabilization"

Tải về:
Graphics Driver (Intel) Update version 9.17.10.2932
Tên tập tin: EP0000600749.exe
Kích thước: 99.21 MB (104024696 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Graphics Driver (Intel) phiên bản 9.17.10.2932

Phiên bản

  • 9.17.10.2932

Kích thước

  • 99.21 MB

Ngày phát hành

  • 2013-05-10

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600749.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.
Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\igdkmd64.sys
2. Phiên bản là 9.17.10.2932.