Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Gate thành phiên bản 3.0.1.02270 và sẽ sửa lỗi sau:

- VAIO Gate có thể di chuyển ngang
- Gỡ bỏ các lệnh gọi API là nguyên nhân gây tràn ổ đĩa.

Tải về:
Vaio Gate Update version 3.0.1.02270
Tên tập tin: EP0000600711.exe
Kích thước: 18.74 MB (19644360 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Gate phiên bản 3.0.1.02270

Phiên bản

  • 3.0.1.02270

Kích thước

  • 18.74 MB

Ngày phát hành

  • 2013-05-09

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600749.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIO Gate\version
3. Phiên bản là 3.0.1.02270.