Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật KB2708549 thành phiên bản 20130423 và sẽ giải quyết các hiện tượng sau:

- Xảy ra lỗi BSOD (Màn hình xanh) khi người dùng thực hiện sao lưu đến ổ cứng gắn ngoài qua kết nối cáp USB.

 

Tải về:
Cập nhật KB2708549 phiên bản 20130423
Tên tập tin: EP0000600750.exe
Kích thước: 2.66 MB (2783488 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật KB2708549 phiên bản 20130423

Phiên bản

  • 20130423

Kích thước

  • 2.66 MB

Ngày phát hành

  • 2013-05-08

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600750.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.
Kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào C:\Windows\Systems32\drivers\volsnap.sys
2. Phiên bản là 6.1.7601.17832 hoặc 6.1.7601.21854.