Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Bluetooth Driver (Atheros) lên phiên bản 7.4.0.135 và:

- Mở khóa chức năng PC không được kích hoạt

- Chuyển tập tin (File transfer) tự động ngưng khi chuột Bluetooth được kết nối

 

Tải về:
Bluetooth Driver (Atheros) Update version 7.4.0.135
Tên tập tin: EP0000600485.exe
Kích thước tập tin: 117.82 MB (123542552 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Bluetooth Driver (Atheros) phiên bản 7.4.0.135

Phiên bản

  • 7.4.0.135

Kích thước

  • 117.82 MB

Ngày phát hành

  • 2013-05-01

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600485.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe
2. Phiên bản là 7.4.0.135.