Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật ME Driver (Intel) lên phiên bản 8.1.0.1248.1512 và:

- Thêm vào tùy chọn ghi đè

Tải về:
ME Driver (Intel) version 8.1.0.1248.1512 for Windows 8 Upgrade
Tên tập tin: EP0000600730.exe
Kích thước tập tin: 48.27 MB (50613376 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • ME Driver (Intel) phiên bản 8.1.0.1248.1512 dành cho nâng cấp Windows 8

Phiên bản

  • 8.1.0.1248.1512

Kích thước

  • 48.27 MB

Ngày phát hành

  • 2013-05-01

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600730.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.

Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\IntelMEFWVer.dll
2. Phiên bản là 8.1.0.1248.