Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS lên phiên bản R1110D4 và:

- Cập nhật VAIO Care Rescue Mode

Tải về:
BIOS Update version R1110D4
Tên tập tin: EP0000600737.exe
Kích thước tập tin: 7.19 MB (7530304 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật BIOS phiên bản R1110D4

Phiên bản

  • R1110D4

Kích thước

  • 7.19 MB

Ngày phát hành

  • 2013-04-15

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download( Vui lòng lưu ý thư mục này để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600737.exe.
3. Thục hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở VAIO Care -> System Information
2. Phiên bản BIOS là R1110D4.