Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • SVL24125CG
  • SVL24126CGB
  • SVL24126CG
  • SVL24125CN
  • SVL24125CNB

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS lên phiên bản R0230T9 và:

- Cập nhật VAIO Care Rescue Mode

Tải về:
BIOS Update version R0230T9
Tên tập tin: EP0000600735.exe
Kích thước tập tin: 6.38 MB (6684032 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • BIOS Update version R0230T9

Phiên bản

  • R0230T9

Kích thước

  • 6.38 MB

Ngày phát hành

  • 2013-04-15

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download( Vui lòng lưu ý thư mục này để tiện tham khảo về sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600735.exe.
3. Thục hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở VAIO Care -> System Information
2. Phiên bản BIOS là R0230T9.