Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Bluetooth Driver lên phiên bản 8.0.0.218 và sẽ khắc phục hiện tượng sau:

- Liệt kê thiết bị không hỗ trợ trong các tập tin trợ giúp.
- Không thể tắt bluetooth khi chuột Bluetooth và tai nghe được kết nối.

Tải về:
Bluetooth Driver Update version 8.0.0.218
Tên tập tin: EP0000600715.exe
Kích thước tập tin: 184.69 MB (193651224 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Bluetooth Driver phiên bản 8.0.0.218

Phiên bản

  • 8.0.0.218

Kích thước

  • 184.69 MB

Ngày phát hành

  • 2013-03-27

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000600715.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A84A4FB1-D703-48DB-89E0-68B6499D2801}
3. Phiên bản là 8.0.0.218.