Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) lên phiên bản 9.17.10.2849 và khắc phục hiện tượng sau:

- Lỗi Occasion trên Windows Photo Viewer

Tải về:
Graphics Driver (Intel) Update version 9.17.10.2849
Tên tập tin: EP0000600729.exe
Kích thước tập tin: 118.91 MB (124682928 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Graphics Driver (Intel) phiên bản 9.17.10.2849

Phiên bản

  • 9.17.10.2849

Kích thước

  • 118.91 MB

Ngày phát hành

  • 2013-03-23

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện cho việc tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đôi chuột vào EP0000600729.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất chương trình cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys
2. Phiên bản là 9.17.10.2849.