Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Bluetooth Driver (Intel) lên phiên bản 2.6.1212.0302 và khắc phục hiện tượng sau:

- Kết nối thỉnh thoảng bị ngắt sau khi ghép nối Bluetooth.

Tải về:
Bluetooth Driver (Intel) Update version 2.6.1212.0302
Tên tập tin: EP0000600726.exe
Kích thước tập tin: 45.95 MB (48174808 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Bluetooth Driver (Intel) phiên bản 2.6.1212.0302

Phiên bản

  • 2.6.1212.0302

Kích thước

  • 45.95 MB

Ngày phát hành

  • 2013-03-23

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện cho việc tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đôi chuột vào EP0000600726.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất chương trình cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\CoexDrivers\Win64\btmhsf.sys
2. Phiên bản là 2.6.1212.296.