Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Bluetooth Driver (Atheros) lên phiên bản 8.0.0.218 và khắc phục hiện tượng sau:

- Tập tin "Help" có chức năng Low Energy mặc dù Driver không hỗ trợ.
Tải về:
Bluetooth Driver (Atheros) Update version 8.0.0.218
Tên tập tin: EP0000600690.exe
Kích thước tập tin: 190.18 MB (199413888 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Bluetooth Driver (Atheros) phiên bản 8.0.0.218

Phiên bản

  • 8.0.0.218

Kích thước

  • 190.18 MB

Ngày phát hành

  • 2013-03-13

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Tải xuống

Note:

This patch is applicable for models with Bluetooth Driver (Atheros) only.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện cho việc tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đôi chuột vào EP0000600690.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất chương trình cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào c:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtTray.exe
2. Phiên bản là 8.0.0.218.