Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Gesture Control lên phiên bản 2.1.1.13080 và khắc phục hiện tượng sau:

- Microsoft Office Powerpoint 2013 không được hỗ trợ đúng.

Tải về:
VAIO Gesture Control Update version 2.1.1.13080
Tên tập tin: EP0000600695.exe
Kích thước tập tin: 18.11 MB (18981784 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Gesture Control phiên bản 2.1.1.13080

Phiên bản

  • 2.1.1.13080

Kích thước

  • 18.11 MB

Ngày phát hành

  • 2013-03-13

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Gesture Control lên phiên bản 2.1.1.13080 và khắc phục hiện tượng sau:

- Microsoft Office Powerpoint 2013 không được hỗ trợ đúng.

Tải về:
VAIO Gesture Control Update version 2.1.1.13080
Tên tập tin: EP0000600695.exe
Kích thước tập tin: 18.11 MB (18981784 bytes)