Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) lên phiên bản 8.15.10.2827 và sẽ khắc phục những hiện tượng sau:

- Khi sử dụng cáp HDMI với máy chiếu để phát ở chế độ External Only, sự thay đổi tỷ lệ màn hình sẽ ảnh hưởng đến hệ thống.
- Vấn đề tương thích HDMI
- Sau khi cài đặt KB2454826, WinDVD không thể phát media BD một cách chính xác.
- Cải thiện sự ổn định.

Tải về:
Graphics Driver (Intel) Update version 8.15.10.2827
Tên tập tin: EP0000600657.exe
Kích thước tập tin: 59.64 MB (62536408 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Graphics Driver (Intel) phiên bản 8.15.10.2827

Phiên bản

  • 8.15.10.2827

Kích thước

  • 59.64 MB

Ngày phát hành

  • 2013-03-13

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tiện cho việc tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin và nhấp đôi chuột vào EP0000600657.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất chương trình cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\igdkmd64.sys
2. Phiên bản là 8.15.10.2827.