Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD11215CHB
 • SVD11213CN
 • SVD11215CN
 • SVD11216PGB
 • SVD11215CAB
 • SVD11216PG
 • SVD11215CH
 • SVD11215CV
 • SVD11215CA
 • SVD11215CG
 • SVD11215CVB
 • SVD11213CNB
 • SVD11215CNB
 • SVD11215CGB
 • SVD11215CWB
 • SVD11216PA
 • SVD11216PAB
 • SVD11215CW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Control Center lên phiên bản 6.0.9.01160 và khắc phục hiện tượng sau:

- Màn hình không xoay khi thay đổi sang chế độ PC

Tải về:
Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 6.0.9.01160
Tên tập tin: EP0000600656.exe
Kích thước tập tin: 10.22 MB (10707744 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 6.0.9.01160

Phiên bản

 • 6.0.9.01160

Kích thước

 • 10.22 MB

Ngày phát hành

 • 2013-03-12

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào EP0000600656.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. Phiên bản là 6.0.9.01160.