Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Care (Rescue Mode) SPP lên phiên bản 1.0.0.13090 và khắc phục hiện tượng sau:

- Khi nút ASSIST được nhấn để chạy VAIO Care (Rescue Mode) công cụ phục hồi để thực hiện phục hồi hệ thống, các thiết lập bảo vệ của ổ C sẽ trở nên không hợp lệ, và điểm phục hồi sẽ không được tạo.

Tải về:
VAIO Care (Rescue Mode) SPP Update version 1.0.0.13090
Tên tập tin: EP0000600650.exe
Kích thước tập tin: 2.32 MB (2428256 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật VAIO Care (Rescue Mode) SPP phiên bản 1.0.0.13090

Phiên bản

  • 1.0.0.13090

Kích thước

  • 2.32 MB

Ngày phát hành

  • 2013-03-12

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Care (Rescue Mode) SPP lên phiên bản 1.0.0.13090 và khắc phục hiện tượng sau:

- Khi nút ASSIST được nhấn để chạy VAIO Care (Rescue Mode) công cụ phục hồi để thực hiện phục hồi hệ thống, các thiết lập bảo vệ của ổ C sẽ trở nên không hợp lệ, và điểm phục hồi sẽ không được tạo.

Tải về:
VAIO Care (Rescue Mode) SPP Update version 1.0.0.13090
Tên tập tin: EP0000600650.exe
Kích thước tập tin: 2.32 MB (2428256 bytes)