Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật ExpressCache Driver(Condusiv) lên phiên bản 1.0.98.0 và khắc phục hiện tượng sau:

- Màn hình đen xảy ra khi khởi động lại hệ thống sau khi thay đổi kích thước phân vùng bằng Disk Management.
- Màn hình đen xuất hiện khoảng 5 phút sau khi khởi động lại hệ thống từ shutdown và cold-boot.

Tải về:
Cập nhật ExpressCache Driver(Condusiv) phiên bản 1.0.98.0
Tên tập tin: EP0000600655.exe
Kích thước tập tin: 8.88 MB (9308144 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật ExpressCache Driver(Condusiv) phiên bản 1.0.98.0

Phiên bản

  • 1.0.98.0

Kích thước

  • 8.88 MB

Ngày phát hành

  • 2013-03-12

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào EP0000600655.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Program Files\Condusiv Technologies\ExpressCache\ExpressCache.exe
2. Phiên bản là 1.0.98.0.