Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVT14126CW
 • SVT14126CV
 • SVT14127CG
 • SVT14127CH
 • SVT14126CN

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Touchscreen Firmware lên phiên bản 0004 và khắc phục hiện tượng sau:

- Sau khi tạm ngưng chế độ lựa chọn, màn hình cảm ứng không nhạy.

Tải về:
Touchscreen Firmware Update version 0004
Tên tập tin: EP0000600674.exe
Kích thước tập tin: 2.5 MB (2616328 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Touchscreen Firmware Update version 0004

Phiên bản

 • 0004

Kích thước

 • 2.5 MB

Ngày phát hành

 • 2013-03-12

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào EP0000600674.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.