Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Dolby Tasktray lên phiên bản 2.2.4.1 và khắc phục hiện tượng sau:

- Dolby Task Tray không xuất hiện trên mỗi tài khoản.

Tải về:
Dolby Tasktray Update version 2.2.4.1
Tên tập tin: EP0000600640.exe
Kích thước tập tin: 2.35 MB (2460928 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Dolby Tasktray Update version 2.2.4.1

Phiên bản

  • 2.2.4.1

Kích thước

  • 2.35 MB

Ngày phát hành

  • 2013-03-12

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào EP0000600640.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Program Files (x86)\Dolby Home Theater v4\version.txt
2. Phiên bản là 2.2.4.1.