Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVE11115EN
 • SVE11115EH
 • SVE11116FW
 • SVE11116FG
 • SVE11115EG
 • SVE11115EA
 • SVE11115EF

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Pointing Driver (Synaptics) lên phiên bản 16.0.1.6 và khắc phục hiện tượng sau:

- Chức năng vùng tap (chạm) của "Tap" không hoạt động
- Cải thiện phản ứng của click pad

Tải về:
Cập nhật Pointing Driver (Synaptics) phiên bản 16.0.1.6
Tên tập tin: EP0000600652.exe
Kích thước tập tin: 46.18 MB (48414224 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Pointing Driver (Synaptics) Update version 16.0.1.6

Phiên bản

 • 16.0.1.6

Kích thước

 • 46.18 MB

Ngày phát hành

 • 2013-03-12

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào EP0000600652.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Lưu ý:
Vui lòng gỡ bỏ driver hiện tại trước khi cài đặt bản vá lỗi này.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\SynTP.sys
2. Phiên bản là 16.0.1.6.