Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVL24126CGB
 • SVJ20215CV
 • SVJ20215CG
 • SVJ20215CVB
 • SVL24125CG
 • SVJ20215CH
 • SVJ20215CHB
 • SVL24126CG
 • SVL24125CN
 • SVJ20215CA
 • SVJ20215CAB
 • SVJ20215CGB
 • SVL24125CNB

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật PlayMemoriesHome Licence Information lên phiên bản 1.0.00.11300 và khắc phục hiện tượng sau:

-PlayMemories Home không thể chạy sau khi phục hồi hệ thống.

Tải về:
Cập nhật PlayMemoriesHome Licence Information phiên bản 1.0.00.11300
Tên tập tin: EP0000600637.exe
Kích thước tập tin: 2.38 MB (2490720 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • PlayMemoriesHome Licence Information Update version 1.0.00.11300

Phiên bản

 • 1.0.00.11300

Kích thước

 • 2.38 MB

Ngày phát hành

 • 2013-03-12

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào EP0000600637.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Program Files\Sony\PlayMemories Home for VAIO Licence Corrector\version.txt
2. Phiên bản là 1.0.00.11300.