Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật TPM Professional Package (Infineon) lên phiên bản 4.3.3137.0 :

- Thêm vào giải pháp TPM.

Tải về:
Cập nhật TPM Professional Package Update (Infineon) phiên bản 4.3.3137.0
Tên tập tin: EP0000284917.exe
Kích thước tập tin: 62.4 MB (65,478,656 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật TPM Professional Package (Infineon) phiên bản 4.3.3137.0

Phiên bản

  • 4.3.3137.0

Kích thước

  • 65.0MB

Ngày phát hành

  • 2013-03-12

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào EP0000284917.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Program Files (x86)\Infineon\Security Platform Software\IFXSPMGT.exe
2. Phiên bản là 4.3.3137.0.