Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật USB 3.0 Driver (Intel) lên phiên bản 1.0.6.245 và khắc phục hiện tượng sau:

- Hệ thống không thể hoạt động lại từ Hybrid Sleep khi chuột USB được kết nối với cổng USB3.0.

Tải về:
Cập nhật USB 3.0 Driver (Intel) phiên bản 1.0.6.245
Tên tập tin: EP0000600642.exe
Kích thước tập tin: 5.69 MB (7123960 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật USB 3.0 Driver (Intel) phiên bản 1.0.6.245

Phiên bản

  • 1.0.6.245

Kích thước

  • 6.8 MB

Ngày phát hành

  • 2013-03-12

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý thư mục để tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào EP0000600642.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
4. Khởi động lại máy sau khi hoàn tất cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\iusb3xhc.sys
2. Phiên bản là 1.0.6.245.